Voorwaarden

1. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt als ongewenst ervaren.

 

2. Voor aanvang van uw eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medisch verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

 

3. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks kan ik u vragen of u wilt overleggen met uw behandelaar of een massage gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Dit geldt tevens voor medicijngebruik.

 

4. Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures en dergelijke dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de door mij gegeven massage.

 

5. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

 

6. Bij annulering tot 24 uur voor de gereserveerde datum wordt het verschuldigde bedrag niet in rekening gebracht. Bij geen annulering, of bij annulering die binnen de 24 uur voor de afspraak plaatsvindt, wordt het totale verschuldigde bedrag van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

 

7. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

8. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

 

9. Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk Kimono verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 

10. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

 

11. Massagepraktijk Kimono zorgt voor schone handdoeken en oliën.

 

12. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of op stil gezet te worden tijdens de behandeling.

 

13. Massagepraktijk Kimono behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.