Effecten van massage

Massage bezorgt buiten een ontspannen gevoel ook verstrekkende fysiologische effecten. Massage werkt in de eerste plaats gunstig op de zenuwreceptoren in de huid. Gestimuleerd door de ritmische massagebeweging, zenden ze impulsen naar het centrale zenuwstelsel vanwaar er dan ontspanningsimpulsen naar de spieren worden teruggestuurd. Een bepaalde massagebeweging, effleurage of schudden, heeft een kalmerend effect op de zenuwuiteinden.

Massage is ook goed voor de bloedsomloop. De haarvaten onder de huid gaan verwijden bij diverse strijkbewegingen zodat de doorbloeding toeneemt. Daar men in een aantal gevallen naar het hart toe masseert, wordt de toevoer van zuurstofarm bloed uit de spieren naar het hart en de longen versneld en neemt het eerder zuurstof op. De verhoogde doorbloeding die dankzij de massage optreedt, veroorzaakt bovendien een tijdelijke bloeddrukverlaging. Het kan eveneens leiden tot een verlaging van de hartslag.

Massage bevordert eveneens de lymfewerking. Lymfe is de kleurloze vloeistof die eiwitten en andere stoffen uit het bloed naar de spieren, weefsels en botten brengt en afbraakproducten terugvoert. De verbeterde lymfewerking zorgt dat er geen vochtophopingen optreden.

Het spierstelsel vindt op diverse manieren baat bij massage. Allereerst laat het spieren rekken en ontspannen, maakt ze soepeler en vergroot zo de bewegingsuitslag. Verder helpt massage bij het herstel van geblesseerde spieren, door ze mechanisch van het stofwisselingsafbraakproduct melkzuur te ontdoen.

Er zijn aanwijzingen dat massage gunstig kan zijn voor het skelet. Toen men bij een bepaald experiment het gebied rond botfracturen ging masseren, werd daar aanzienlijk meer stikstof, zwavel en fosfor vastgehouden, stoffen noodzakelijk voor de genezing van beschadigde weefsels.

 

Is de ene massage effectiever dan de andere

De scheidingslijn tussen Oosterse en Westerse methoden is aan het vervagen. Fysiotherapeuten en masseurs zijn het er inmiddels over eens dat deze technieken elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist aanvullen. Sommige Zweedse massagetechnieken voor het hele lichaam hebben eveneens effect op een aantal Shiatsu drukpunten, zodat diverse masseurs beide technieken naast elkaar gebruiken.

 

De voornaamste massage effecten

In de allereerste plaats brengen de ritmische massagebewegingen ontspanning teweeg die de spieren voorbereidt op diverse ander fysiologische veranderingen. Heel kenmerkend is dat de bloedvaten verwijden zodat de bloeddoorstroming toeneemt. Omdat de meeste bewegingen naar het hart toe plaatsvinden versnellen ze transport van zuurstofarm bloed naar het hart, zodat het eerder zuurstof opneemt in de longen en de spieren weer voorziet van energie. Tegelijkertijd zorgt massage voor een snelle ontlasting van melkzuur. Dit is een verbrandingsproduct dat in de spieren het kenmerkende branderige, vermoeide gevoel veroorzaakt.